Szkolenia BHP


Proponuję Państwu następujące usługi w zakresie szkoleń BHP:

 • szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) dla nowo przyjętych pracowników
  • odbywa się ono w siedzibie pracodawcy – od 50 zł brutto za osobę,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej – od 40 zł brutto za osobę, (podstawa prawna: art 12 e ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.)
 • szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych (sprzątaczka, pomoc nauczyciela, konserwator itp.) – od 50 zł brutto za osobę odbywa się ono w siedzibie pracodawcy,
 • szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • szkolenie okresowe dla pracowników pedagogicznych (nauczyciele, wychowawcy itp.)


Wszystkie ceny są orientacyjne i mogą być negocjowane.
Ceny szkoleń w siedzibie pracodawcy zależne są od ilości wykładowców niezbędnych do ich przeprowadzenia zgodnie z programem kursu.

Każdy kursant po pozytywnym zakończeniu szkolenia okresowego otrzymuje zaświadczenie na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2019 r., poz. 1099)

Szkolenie wstępne dla osób nowo przyjętych które odbywa się w siedzibie pracodawcy pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego § 12 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2019 r., poz. 1099)Zapraszam do kontaktu.

Główny specjalista ds. BHP Dominik Halicki

Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Formularz kontaktowy

DOMUS Szkolenia i Usługi w zakresie BHP Dominik Halicki
tel.: +48 570 019 723
e-mail: bhp.domus@wp.pl

  Podane dane nie będą przechowywane na serwerze i służą jedynie nawiązaniu kontaktu.
  Wysyłając wiadomość akceptuję politykę prywatności zawartą tutaj.

  Formularz on-line zgłoszenia na szkolenie.