Praca na wysokości

Prace na wysokości

Prace na wysokości stanowią bardzo duże zagrożenie i ryzyko wypadków.

Ostatnio zaszokował mnie jeden z filmików dostępnych na kanale YOUTUBE. Przedstawiający przykład anty- BHP podczas prac przy odśnieżaniu dachu.

Niestety,  choć widać dużą poprawę  w Polsce budownictwo jest nadal liderem w statystykach wypadków.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy –  
Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Nie zalicza się do niej pracy na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi do wysokości co najmniej 1,5 m albo wyposażonej w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości.

Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała na swojej stronie bardzo ciekawy film „ Prace na wysokości”.

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/118659/Film.webm

Źródło:

https://www.pip.gov.pl/pl/m/32