Kształcenie kierowane (w formule e-learning)


Co to jest kształcenie kierowane (w formule e-learning) ?

W związku z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, okresowe szkolenia BHP dla:

 1. osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;
 2. pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
 3. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
 4. pracowników administracyjno-biurowych i innych niewymienionych w pkt 1–4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy(np. nauczyciele)

mogą być przeprowadzane w formie samokształcenia kierowanego  (w formule e-learning) nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Jak działa kurs ?

Osoba zamawiająca przesyła wymagane dane osobowe kursantów, o które zostanie mailowo poproszona (e-mail kursanta, nr telefonu,  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia). Wszystkie pozyskane dane będą chronione zgodnie z zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dla każdego kursanta, na podany w zgłoszeniu e-mail, wysyłany zostanie link strony z logowaniem się oraz indywidualny login i hasło.

No tak a co dalej ?

 1. Dalej to dobra kawa, koniecznie wygodny fotel 😉 i zaczynamy.
 2. Kursant po zalogowaniu się na platformę ma dostęp do odpowiednich bloków tematycznych.
 3. Po otworzeniu bloku np. dla nauczycieli pojawi się pierwszy slajd, który dokładnie omawia całość kursu. Prezentacja składa się z kilku bloków tematycznych a po zakończeniu każdego z nich pojawi się jego podsumowanie.
 4. Kurs można przerwać w każdej chwili i wrócić do niego później.
 5. Platforma dostępna jest przez 24 godzinę na dobę.
 6. W każdej chwili można cofnąć się do poprzednich slajdów prezentacji.

Egzamin.

Po zapoznaniu się z całością materiału odbywa się test . Pozytywny wynik gwarantuje poprawna odpowiedź na co najmniej 80% pytań. Każdy kursant może sprawdzić wynik własnego testu i jeśli jest on niezadowalający może go poprawić pisząc test raz jeszcze.

Po zadaniu egzaminu każdy kursant otrzymuje zaświadczenie ( w formie papierowej wysłane pocztą lub dowiezione do pracodawcy na terenie Białegostoku).

Jakie są jeszcze udogodnienia ?

 1. Prezentacje mogą być czytane przez wbudowanego w system lektora.
 2. W każdej chwili jestem do dyspozycji, aby Państwu pomóc w zakresie kursu lub wyjaśnieniu zagadnień.
 3. Logowanie do kursu możliwe jest z każdego miejsca na ziemi,oczywiście przy użyciu sprzętu z dostępem do Internetu.

Opłacalność e-learningu.

E-learning, jako alternatywna forma dla szkoleń tradycyjnych, bardzo szybko zyskuje na popularności. Coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko w firmach prywatnych, ale również w urzędach,na uczelniach wyższych oraz w innych instytucjach.
Wynika to między innymi z dużej opłacalności szkoleń e-learningowych dla pracodawcy.

Zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę i rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące tego tematu.

Dominik Halicki