Szkolenia pierwszej pomocy

Udzielenie pierwszej pomocy wymaga właściwych umiejętności. Z tego względu przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach wskazują na szczególny obowiązek w zakresie przeszkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Do 28 listopada 2018 r. konieczność odbycia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dotyczyła nauczycieli – w szczególności nauczycieli prowadzących zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia z wychowania fizycznego.

Od 01.03.2019 r. obowiązek przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dotyczy każdego pracownika szkoły, czyli każdej osoby, niezależnie od pełnionej funkcji czy stanowiska, która jest zatrudniona na podstawie stosunku pracy.

Mam przyjemność zaproponować Państwu szkolenie z pierwszej pomocy w zakresie podstawowym. Szkolenie to odbywa się w siedzibie pracodawcy.

Tematyka szkolenia

1. Regulacje prawne z zakresu udzielania pierwszej pomocy :
– przepisy  prawne odpowiedzialność i obowiązek udzielania pierwszej pomocy,
– zabezpieczenie miejsca wypadku,
– bezpieczeństwo własne i poszkodowanego .

2. Sposoby postępowania w poszczególnych sytuacjach i wypadkach.

3. Skład i sposoby wykorzystania apteczek zakładowych, samochodowych.

4. Ćwiczenia (z wykorzystaniem fantoma, apteczki, ćwiczebnego AED)
– resuscytacja krążeniowo – oddechowa
– obsługa AED
– układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
– wykonie opatrunków
– udzielanie pomocy przy zadławieniach

Ćwiczenia resuscytacyjne prowadzone są na nowoczesnym Fantomie

koszt szkolenia już od 30 zł brutto za osobę.


Do każdego klienta podchodzę indywidualnie, więc zapraszam do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego w celu ustalenia szczegółów i negocjacji ceny.

Dominik Halicki

Podane ceny stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.