Oferta skierowana do Szkół i Placówek Oświatowych na terenie Białegostoku i jego okolic.

Specjalizuję się w  usługach oraz doradztwie z zakresu BHP dla placówek oświatowych.

Znane mi są wszystkie bolączki dotyczące BHP w placówkach oświatowych, począwszy od szkoleń BHP, pierwszej pomocy, ocen ryzyka na stanowiskach pracy, ocen ryzyka substancji chemicznych, wypadków z udziałem dzieci itp.  czyli z tym wszystkim z czym spotyka się dyrektor placówki na co dzień lub w czasie kontroli.

Proponuję kompleksową obsługę placówki

Obsługa między innymi zawiera:

  • prowadzenie dokumentacji BHP,
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych (instruktaż ogólny),
  • przeprowadzanie ocen i sporządzanie dokumentacji ryzyka zawodowego na stanowiskach pracowniczych,
  • pomoc w tworzeniu instrukcji BHP,
  • udział w kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki ,
  • przeprowadzania postępowań powypadkowych pracowników oraz uczniów,
  • prowadzenie rejestrów (wypadków i chorób zawodowych),
  • pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych, 
  • pomoc w sporządzaniu regulaminów oraz zarządzeń,
  • pomoc w dobieraniu środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej.

Zapraszam do kontaktu

tel. 570019723

https://i-szkolenia-bhp.pl/kontakt-2/http://