O mnie…

Jestem praktykiem z wieloletnim stażem w służbie BHP

  • od kilkunastu lat pracuję w placówce oświatowej gdzie wykonuję zadania służby BHP oraz inspektora ds. PPOŻ. Ponadto prowadzę kadry, stąd też posiadam dużą wiedzę merytoryczną w zakresie stosowania prawa pracy. Zajmuję się również sprawami dotyczącymi utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym,
  • prowadzę szkolenia i doradztwo w zakresie BHP oraz szkolenia z pierwszej pomocy w innych placówkach oświatowych oraz zakładach usługowo handlowych.,
  • współpracuję ze specjalistami od spraw Pożarnictwa, Ratownictwa, Budownictwa.

Zdobyte wykształcenie

  • tytuł magistra na kierunku administracja –Wydział Prawa w Białymstoku,
  • studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,
  • szkolenie dla inspektorów ochrony przeciwpożarowej prowadzone przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Białymstoku,
  • kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskanie tytułu „ratownika” organizowany przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku,
  • studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – Instytut Studiów Podyplomowych w Warszawie,
  • certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bhp według norm PN-N 18001, PN –N 18011.

Hobby

Moim hobby jest pszczelarstwo – prowadzę niedużą pasiekę.
Ponadto w miesiącach maj-czerwiec prowadzę zajęcia pszczelarskie dla dzieci w szkołach i przedszkolach.

smacap_Bright
cof

Zapraszam do współpracy.
Dominik Halicki