ZGŁOSZENIE UCZESTNIKÓW NA OKRESOWE SZKOLENIE BHP

Dane ogólne

Uczestnicy:

L.p. Imię i nazwisko Data urodzenia e-mail uczestnika
(tylko w przyp. szkol. kier.)
Stanowisko Typ szkolenia
Powyższe dane nie będą przechowywane na serwerze i posłużą jedynie do zrealizowania kursu oraz wystawienia odpowiednich dokumentów.
Zapoznałam/em się z powyższym komunikatem i wyrażam zgodę na przesłanie tych danych.